cách chọn trường đào tạo lái xe tốt nhất

Một trường đào tạo lái xe được chấp thuận và đáng tin cậy chỉ tập trung vào những thách thức mà các lái xe hiện đại phải đối mặt. Kết quả là, các trường này sẽ dạy lái xe chỉ lái xe rủi ro thấp với mục đích kích thích lái xe để tạo ra các lựa chọn, đặt an toàn trước tiên. Điều này là do lái xe rủi ro thấp có liên quan đến việc tạo ra các lựa chọn có ý thức để lái xe an toàn hơn.

Thực hiện các lựa chọn này, giống như bất kỳ lựa chọn nào, có nghĩa là xem xét các lựa chọn của bạn và có các chiến lược thiết lập để đối phó với các sự cố trong khi lái xe. Để đạt được điều này, hầu hết các trường đào tạo lái xe đều muốn thay đổi cách suy nghĩ và hành vi của người lái xe.

Tại sao bạn nên chọn một trường đào tạo lái xe đáng tin cậy?

Một trường lái xe được chấp thuận và đáng tin cậy sẽ tìm cách thuyết phục cách mọi người nghĩ rằng các lựa chọn an toàn hơn sẽ trở thành thói quen.

Các trường này tin rằng họ không cần phải giáo dục lái xe theo cách lái xe vì họ biết rằng hầu hết các trình điều khiển đều có kỹ năng này trước đây. Mục tiêu chính của một trường lái xe đáng tin cậy và được cấp phép là để thử thách và kích thích người lái xe suy nghĩ về việc lái xe của họ theo một cách khác, và do đó, họ làm nhiều hơn để bảo vệ mình trong khi trên đường.

Các khóa học lái xe được cung cấp bởi các trường lái xe này giả định cách tiếp cận hành vi và cổ vũ các cá nhân lái xe biết tầm quan trọng của hoạt động an toàn và thay đổi liên tục trong các quyết định của họ trong khi lái xe.

Các khóa học được cung cấp bởi các trường này sẽ không tiên tiến cũng không phòng thủ. Các trường học này không đề xuất điều kiện lái xe tại các địa điểm ngoài đường, chẳng hạn như đường đua bởi vì tất cả đào tạo thực tế của họ sẽ được tiến hành trên đường thông thường trong cài đặt lái xe hàng ngày.

Các khóa học lái xe do trường đào tạo lái xe cung cấp

Một trường đào tạo lái xe được chấp thuận và đáng tin cậy sẽ phát triển các chương trình và dịch vụ bảo vệ đường khác nhau, bắt nguồn từ nguyên tắc lái xe có nguy cơ thấp. Mặc dù sản phẩm cốt lõi của họ là một khóa học một ngày, khách hàng có các sản phẩm và dịch vụ khác nhau để quyết định. Một số khóa học lái xe hữu ích do trường đào tạo lái xe cung cấp bao gồm:

Khóa học lái xe rủi ro thấp một ngày

Mục đích của khóa học lái xe rủi ro thấp một ngày là để giúp người tham gia phát triển kỹ năng của họ trong bốn lĩnh vực quan trọng bao gồm:

• Chuẩn bị cho các trình điều khiển cho sự cố bằng cách thực hiện các bước trước đó để giảm vết thương nếu có bất kỳ sai lầm được thực hiện trong khi lái xe.

• Đưa ra đánh giá rủi ro mục tiêu thông qua việc học cách đánh giá các mối nguy hiểm lái xe và để phát triển các chiến lược khác nhau để khai thác trên đường.

• Hướng dẫn lái xe an toàn, bằng cách xây dựng một phong cách tư duy, khuyến khích lái xe an toàn hơn.

• Phản hồi bằng cách phát triển để tự phê bình về hiệu suất an toàn.

Khóa đào tạo lái xe bốn bánh

Các mục tiêu của khóa đào tạo lái xe bốn bánh do trường lái xe đưa ra bao gồm:

• Chuẩn bị cho lái xe cho một chiếc xe mô tô bốn bánh để lái xe trên đường.

• Chuẩn bị cho các trình điều khiển vận hành các tính năng đặc biệt của chế độ ổ đĩa hiệu quả.

• Giáo dục lái xe lái xe ô tô chạy bằng bánh xe bốn bánh một cách rủi ro thấp cả trong điều kiện đường xá và đường.

• Làm cho lái xe suy nghĩ, khuyến khích một hành vi thận trọng.

• Cung cấp cho họ thông tin phản hồi để cải tiến liên tục.

Khóa huấn luyện Eco Drive

Khóa đào tạo Eco Drive được thiết kế dành cho những người lái xe muốn tìm hiểu cách để giảm thiểu các tác hại mà chất gây ô nhiễm trên xe có thể có trong môi trường xung quanh tự nhiên. Mục tiêu của khóa học này được cung cấp bởi một trường đào tạo lái xe bao gồm:

• Tại sao xe máy gây ô nhiễm?

• Ô nhiễm ô tô có thể ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?

• Làm thế nào để chọn một chiếc xe có động cơ khí thải thấp?

• Làm thế nào để chuẩn bị một chiếc xe để giảm khí thải?

• Làm thế nào để lái xe theo cách giảm khí thải?

Add Comment