giá dự toán Căn hộ Gold Tower

Còn vì Chủ đầu tư Căn hộ Gold Tower đã ko có năng lực mới phải thuê Thẩm tra nên nói Chủ đầu tư Căn hộ Gold Tower yêu cầu Thiết kế giải trình thì cũng khó. Thiết kế có cái lý của họ. Nên em mới nói Tư vấn thẩm tra và Tư vấn thiết kế vẫn có mối quan hệ với nhau không vi phạm gì cả. Mà trong nhiều trường hợp nếu quan hệ tốt thì giải quyết được việc cho Chủ đầu tư Căn hộ Gold Tower – không ngại gì vấn đề ko khách quan ở đây cả. Mục đích cũng chỉ là giúp cho Chủ đầu tư kết quả đúng đắn nhất mà thôi, còn trách nhiệm các bên với công trình đã có Luật và Hợp đồng giữa các bên rồi.
Mỗi đơn vị tư vấn đều có quyền bảo lưu ý kiến tư vấn của mình và họ chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước chủ đầu tư về những ý kiến tư vấn đó. Việc so sánh năng lực của đơn vị thẩm tra với đơn vị thiết kế thì không thể kết luận được vì nếu bạn lấy một công ty lớn để so với một công ty bé thì sự so sánh đó không tương xứng, vấn đề là Chủ đầu tư cần phải lựa chọn đơn vị có đủ năng lực đáp ứng với quy mô, tính chất của từng gói thầu. Tóm lại Chủ đầu tư theo ai nếu có ý kiến khác nhau ?:(( Chắc theo Tư vấn thẩm tra, thế sau này kiểm toán, thanh quyết toán theo hồ sơ dự toán nào. Nếu Căn hộ Gold Tower là chủ đầu tư thì Căn hộ Gold Tower theo ai?. Bạn sẽ phải theo người nào có lý giải đúng đắn nhất, có cách tính chính xác và hợp lý nhất. Trong trường hợp như bạn đưa ra theo tôi Chủ đầu tư chỉ cần mời hai bên đến ngồi cùng nhau trước sự chứng kiến của chủ đầu tư là có thể giải quyết được vấn đề ai đúng ai sai, chẳng có gì là phúc tạp, ai sai ai đúng là biết ngay. Bên tôi thẩm tra rất nhiều, cũng có rất nhiều đơn vị thiết kế kêu là thẩm tra sai và chúng tôi đề nghị chủ đầu tư tổ chức hội nghị có mặt cả hai bên trước sự chứng kiến của chủ đầu tư, lúc gặp rồi họ mới tâm phục khẩu phục. Căn hộ Gold Tower cũng nên làm như vậy.
Còn việc kiểm toán, quyết toán phải theo dự toán do chủ đầu tư phê duyệt.

Add Comment