Phân cấp thực hiện DAĐT Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

Theo Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nói thì có lẽ CĐT ký HĐ với tư vấn xong rồi vác hồ sơ đi trình phê duyệt rồi mới nghiệm thu thì khác gì CĐT và “cửu vạn”, không hiểu biết gì thì ai giao cho làm CĐT. Ỏ đây đang bàn về việc phê duyệt DAĐT. CĐT không nghiệm thu sản phẩm tư vấn thì có nghĩa là vai trò CĐT chả có nghĩa lý gì và cũng không hơn gì thàng cửu vạn, chờ người khác làm xong rồi lại chờ cấp có thẩm quyền chỉ đạo sản phẩm đó đạt hay chưa đạt, không có sự tính toán cân nhắc hay sao? Nói như bạn thì vứt hết hệ thống các văn bản nghiệm thu và quy trình quản lý dự án vào sọt rác cho rồi, có lẽ Gold Tower 275 Nguyễn Trãi không phân biệt được thế nào là “quản lý” thế nào là “thực hiện” nên mới phát biểu hàm hồ như vậy. Thử hỏi CĐT có biết đứng lên dàn giáo để xây không ạ? có lẽ rất ít, nhưng vẫn giám sát, vẫn kỹ các biên bản nghiệm thu đó thôi, sinh ra họ để làm công tác quản lý, quản lý dự án theo đúng nghĩa và phải biết thế nào là sai, thế nào là đúng để chỉ đạo nhà thầu làm đúng. Việc có phải trả tiền lần hai hay lần ba cho tư vấn hay không thì phải căn cứ vào điều khoản trong hợp đồng, trong phân cấp quản lý thì mỗi cấp có chức năng và quyền hạn khác nhau, nghiệm thu ở từng khâu cũng khác nhau, tính pháp lý cao nhất thuộc về cấp có thẩm quyền. 2 anh doimoi và td.bitexco nên bình tĩnh để phần tranh luận được hay hơn, các thành viên cũng sẽ học hỏi được nhiều từ những tranh luận của 2 anh. Gold Tower 275 Nguyễn Trãi nên tránh dùng những từ làm mất lòng nhau, mọi chuyện đều sẽ giải quyết bằng những câu nói thông minh và tình cảm, có tính xây dựng nhiều hơn.

Add Comment